fbpx

2. Objektivnost prema sebi

“Kada urođena objektivnost našeg mozga može početi da cveta? Tek kada naša neprikladna egocentrična subjektivnost počne da se rastapa.”

James H. Autist

Ovaj korak je verovatno teže postići od prethodnog, pošto je sebe obično teško realno videti.

Biti objektivan prema sebi je zahtevno, jer vaša psiha treba da proceni samu sebe. U praksi to znači da se ili precenjujete ili potcenjujete.

Zašto je važno biti objektivan prema sebi?

Samo ako dovoljno objektivno sagledate svoj život, moći ćete da razlikujete svoje vrline od mana, loše navike od dobrih i uspehe od neuspeha.

Razlikovanje pobede od poraza značajno je za vaše mentalno zdravlje jer utiče na kvalitet budućih izbora koje ćete doneti. Mnogi ljudi ne priznaju svoje poraze već ih proglašavaju pobedama.

Ova osobina može postati i kolektivna karakteristika, gde narodi istorijske događaje koji su realno predstavljali poraze, proglašavaju pobedama. Od njih prave mitove i tako negativno utiču na svest budućih generacija.

Mlade generacije neće znati da razlikuju uspeh od neuspeha i verovatno će ponavljati greške svojih predaka nastavljajući začarani krug kolektivne samoobmane.

Priznanje da imate mane, loše navike i da pravite greške je ključno za dobro mentalno zdravlje i daje prostor za vaš napredak.

A pošto ste uspeli da razlikujete Ego koji doživljava i Ego koji posmatra, biće vam mnogo lakše da priznate mane, loše navike i poraze, jer se više nećete poistovećivati sa njima.

Sada ste svesni da ste vi taj koji posmatra sve ono što doživljavate. Vi više niste samo onaj koji to doživljava.

Nažalost, vrlo mali broj ljudi ima sposobnost da se objektivno proceni. Obično smo mnogo objektivniji prema drugima.

Sigurno ste upoznati sa situacijom u kojoj vidite neke nedostatke kod druge osobe koji su vama očigledni, ali ta osoba ih nije svesna.

Onda se pitate: “Kako je moguće da ta osoba ne primećuje da mi nikada ne dozvoljava da završim svoje misli i da ne sluša šta govorim. Samo joj je važno da kaže ono što želi. Čak se i žali kada joj drugi ljudi rade isto to što ona radi meni!”

Ova situacija ne mora nužno da znači da je ta osoba glupa ili bezobrazna, već jednostavno da sebe ne vidi objektivno zbog aktiviranja nekih nesvesnih kompleksa.

Šta znači aktiviranje nesvesnih kompleksa?

Ovo može značiti mnogo toga različitog, u zavisnosti od osobe.

Jedna od mogućnosti može biti da su roditelji te osobe, ili neka druga osoba od autoriteta iz njenog detinjstva, postupali na potpuno isti način sa njom. Ta osoba nije mogla slobodno da izrazi svoje misli, a njene roditelje nije zanimalo šta je imala da kaže. Samo je trebalo da sluša šta joj drugi govore.

Kao posledica toga, ta osoba gradi odbojnost prema takvom ponašanju na svesnom nivou. Ipak, ona se nesvesno identifikuje sa takvim ponašanjem i dolazimo u situaciju da ono što svesno prezire, nesvesno čini drugima.

Zbog ovog nesvesnog kompleksa koji ta osoba ima, ona ne može svesno da vidimodus operandi koji vide svi drugi oko nje.

Ako joj slučajno netaktično skrenete pažnju na njeno ponašanje, ona može oštro reagovati i sve poreći. Možda će na kraju još i biti ljuta na vas.

Ovde se može primeniti poznata maksima da “otrov uvida treba davati u malim količinama“, što znači da je samosvest za mnoge ljude svojevrsni “otrov” za njihovu svest jer može da “otruje” mišljenje te osobe o samoj sebi. Morate priznati da se to nikome od nas ne dopada.

Evo još jednog tipičnog primera za situaciju kada vidimo druge objektivnije nego što oni sami sebe vide.

Da li ste ikada bili u situaciji da ste u grupi ljudi, a nečiji partner ima “tajnu” romansu sa strane? To svi znaju, osim onog čiji partner to radi.

Ta osoba to ne vidi jer nesvesno ne želi da to vidi, iako je to očigledno svima ostalima. A ako im skrenete pažnju na to, velika je verovatnoća da će to poreći tako što će vas proglasiti ljubomornim na njihovu vezu.

Ovo je tipičan slučaj kada se aktiviraju nesvesni kompleksi. Tada čak i najpametnija osoba izgleda glupo i naivno. Kada je Karl Jung primetio ovu ljudsku osobinu, rekao je: “Danas svi znaju da ljudi imaju komplekse. Ono što nije toliko poznato, iako je mnogo važnije, jeste da kompleksi mogu imati ljude.”

Ako želite da budete objektivni prema sebi, morate početi da se preispitujete i analizirate svoje reakcije na događaje.

Takođe biste mogli da počnete da slušate poruke u svojim snovima jer vam one mogu simbolično pokazati gde grešite. Snovi obično kompenzuju pogrešne svesne stavove.

Međutim, potrebno je da imate profesionalnu i neutralnu osobu koja će vam pomoći da razumete poruke koje vam vaša nesvesna psiha šalje kroz snove.

Ovo su neki mehanizmi koje možete sami da primenite da biste postigli veću objektivnost prema sebi:

  • praktikovanje meditacije
  • slikanje, sviranje, pevanje i druge vrste umetničkih izraza
  • provođenje slobodnog vremena u prirodi
  • bavljenje netakmičarskim sportskim aktivnostima kao što su plivanje, džogiranje, planinarenje…

Tokom svih ovih aktivnosti, vaš um se opušta i čisti od misli, emocija i događaja kako biste mogli objektivnije gledati na svoj život.

Pored toga, od velike je pomoći ako zatražite povratnu informaciju o svom životu od nekoga ko vas dobro poznaje i ko će biti iskren prema vama, jer drugi imaju tendenciju da vas vide objektivnije.

Sada ste spremni za sledeći korak koji treba da preduzmete u razvoju svog uma: Motivacija za promenu loših navika.

Share this post:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *