fbpx

Resources

Principi koje primenjujemo u psihološkom razvoju naših klijenata

Mindberg - Individuacija

Individuacija

Individuacija je proces integracije vitalnih aspekata vaše nesvesne psihe u vaš svesni život. Ako to postignete, to će vam doneti osećaj radosti i ispunjenja...
Mindberg - Sinhronicitet

Sinhronicitet

To je princip akauzalnog povezivanja koji objašnjava odnos između pojava koje nisu povezane uzročno-posledičnom vezom, već vremenom i značenjem...
Mindberg - Arhetipovi

Arhetipovi

Arhetipovi su kolektivne tvorevine prisutne u istom obliku kod svih ljudi. Oni čine nasleđeni, opšti okvir čitavog iskustva ugrađenog u vašu nesvesnu psihu u obliku urođenih obrazaca...
Mindberg - Snovi

Snovi

Snovi su psihički fenomen, spontani produkti usnulog uma, besmisleni i trivijalni samo na prvi pogled...