fbpx

Sinhronicitet

“Sinhronicitet je uvek prisutna stvarnost za one koji imaju oči da ga vide.”

Carl Jung

Šta je sinhronicitet?

To je princip akauzalnog povezivanja koji objašnjava odnos između pojava koje nisu povezane
uzročno-posledičnom vezom, već vremenom i značenjem.

Na primer: kada iznenada pomislite na osobu sa kojom niste dugo u kontaktu, a zatim ubrzo nakon toga je neočekivano sretnete. Ako se to dogodi, zapitajte se da li postoji neko dublje značenje iza susreta sa tom osobom u tom trenutku.

Možda imate neki nedovršeni posao sa tom osobom koji vas sprečava da se dalje razvijate. A možda ste projektovali deo svog nesvesnog na tu osobu, pa bi vam susret sa njima pomogao da postanete svesni nekih svojih mana ili skrivenih talenata.

Verovatno se pitate da li postoji razlika između sinhroniciteta i slučajnosti.

Razlika je u značenju tih događaja. Kod slučajnosti, dva događaja ili više njih prisutni su u isto vreme, ali oni niti imaju subjektivni osećaj povezanosti, niti imaju posebno značenje za vas.

Zašto je sinhronicitet važan za vas? 

Zato što vam daje različite perspektive i značenja događaja, dubok uvid u vaš život i osećaj svrhe i mira čak i u teškim vremenima.

Vaš trenutni pogled na svet određuju tri osnovne kategorije: uzrok, vreme i prostor

Jednom kada počnete da prepoznajete sinhronicitet, imaćete potpuno razumevanje svoje celokupne stvarnosti koje treba da odgovori na četiri pitanja: kada se nešto dogodilo, gde se dogodilo, zašto se dogodilo i šta to znači.

Samo tako možete potpuno razumeti konkretan događaj.

Šta je psihološko objašnjenje ovog fenomena? 

Sinhronicitet povezuje mentalni (unutrašnji svet) sa fizičkim (spoljašnji svet) i briše polaritet subjekat−objekat. On povezuje vaše subjektivne (psihološke) događaje sa fizičkim (spoljašnjim) događajima tako da oni čine celinu.

Otkrijte skriveni deo psihe

Naša Mindberg aplikacija nudi jedinstveni test ličnosti koji baca svetlo na skrivene dubine vaše psihe. Sa našom aplikacijom ćete:

  • Dobiti pristup mapi vaše nesvesne psihe
  • Otkriti skrivena značenja svojih snova
  • Saznati više o svrsi vaših odnosa
  • Pronaći dnevne i godišnje smernice za život
  • Doći do rešenja za izazovne situacije

Tematski blogovi