fbpx

Razumevanje koncepta liminalno stanje

“Imajte razumevanja za period između
onoga što je prošlo i onoga što još nije došlo.”

Nanci Levine

Liminalna stanja su svi oni prelazni periodi u životu kada se nalazimo između dve životne faze.

Ovaj termin potiče od latinske reči limen što znači prag, pa tako simbolički predstavlja prelaz iz jednog perioda života koji ostavljamo iza sebe, ka nekom novom i budućem periodu koji još nije nastupio.  

Naš blog istražuje psihološki značaj tih graničnih perioda, njihov uticaj na naše živote i načine kako da olakšamo ta krizna stanja.

Šta je liminalno stanje?

To je psihološki koncept koji označava fazu tranzicije u životu gde su stari načini življenja okončani, a novi tek treba da se izgrade.

To je fluidan period u našem životu kada doživljavamo kraj jednog životnog poglavlja i iščekujemo sledeći. To je vreme između perioda „šta je bilo“ i „šta će biti“ , pa je često obeleženo konfuzijom i sumnjom.

U ovim periodima se često suočavamo sa svojim strahovima, ponovo procenjujemo svoje snage i slabosti i dovodimo u pitanje svoja uverenja i identitet. Ovo introspektivno putovanje je zapravo mesto gde se dešava naša istinska promena.

Ovi periodi su prelazni, transformativni i od suštinskog značaja za našu ličnu evoluciju, ili u jungovskoj terminologiji, za naš proces individuacije.

Strpljenje i predaja

U liminalnom stanju, upravljanje vremenom i osećaj kontrole nad vašim životom su često neuhvatljivi jer se od vas zahteva strpljenje i spremnost da se potpuno predate promeni koja nastupa.

Ovo predavanje nije isto što i odustajanje, pošto podrazumeva da dozvolite sebi da budete preoblikovani tako što ćete nešto iz vašeg života da pustite da ode iako još uvek ne znate šta je to novo što treba da vam dođe. 

U ovim trenucima možete da se oslobodite starog identiteta, verovanja ili uloga, otvarajući put nečemu novom i neočekivanom.

Kada se nađete u liminalnom stanju možete da se opirete i da želite da se što pre završi, a možete i da ga prihvatite kao neizbežan deo vašeg razvoja. 

Ako se opirete, time znatno otežavate sebi situaciju i prolongirate neizbežnu promenu. A ako prihvatite proces i predate se promeni, onda taj proces ide brže i manje je bolan

Liminalno stanje u svakodnevnom životu

Primeri ovih tranzicionih perioda mogu da idu od situacija kada čekate da vam stigne važan mejl ili telefonski poziv do velikih životnih promena poput promene u karijeri, selidbi ili razvodu braka.

Neki od tipičnih primera ovih stanja su period adolescencije, refleksivni period u srednjoj životnoj dobi, promena karijere, drugačije promena ličnih uverenja i vrednosnih stavova, emocionalni izazovi razvoda, ili teška vremena gubitka bliske osobe.

Iako ovi periodi mogu uzdrmati vaše temelje, oni su nosioci vašeg rasta i razvoja.

Prihvatajući ove granične životne faze, možete da preoblikujete ono što bi moglo da izgleda kao haos u periode dubokog uvida i značajnih promena.

Rites of Passage

Mnoge kulture su odavno prepoznale važnost ovih graničnih stanja kroz rituale prelaska iz jedne faze u drugu. Ti rituali pružaju okvir za razumevanje ovih transformativnih perioda, poput putovanja od detinjstva do odraslog doba.

Proučavanjem ove transformativne faze, sociolozi i psiholozi su utvrdili da oni imaju trodelnu strukturu, koja može da se primeni u sve pojavne oblike liminalnih stanja

Razumevanje ove strukture liminalnih stanja, pomaže vam da svesnije, sa manja stresa i više vere u sam proces tranzicije, krenete na putovanje od svog starog sebe, do nove i razvijenije verzije sebe.

Prva faza – Obred razdvajanja

Prva faza je pre-liminalni obred ili obred odvajanja. Ova faza simbolizuje neku vrstu metaforičke „smrti” vašeg starog JA.

Dok prolazite kroz ovu fazu, osećate se prinuđenim da ostavite iza sebe poznate prakse i rutine, i da efektivno prekinete vezu sa svojim starim identitetom.

Zamislite na primer osobu po imenu Sara. Posle decenije provedene u marketingu, ona odlučuje da promeni karijeru tako što će se baviti grafičkim dizajnom jer se oseća neispunjeno u marketingu i ima osećaj da je provela deo života u karijeri koja ne odgovara njenim istinskim potrebama.

Ova odluka je ispunjava mešavinom brige i uzbuđenja. Izlazeći iz svoje stare karijere, Sara doživljava osećaj gubitka svog poznatog identiteta, ali ,takođe, oseća uzbuđenje zbog sada već realne mogućnosti da počne da se bavi onim što zaista želi. 

Druga faza – Tranzicioni period

Druga faza je liminalni ili prelazni period. U ovoj fazi, vaš život se resetuje, stvarajući prazan prostor, jer ono što ste nekada bili morali ste da napustite, a ono što treba da postanete još nije došlo. 

Ova faza otvara put značajnim promenama u vašem životu koje će tek nastupiti.

U slučaju Sare, ona se sada „vozi“ na rolokosteru emocija pošto je za nju iščekivanje njene karijere u grafičkom dizajnu zastrašujuće i uzbudljivo u isto vreme. Često se oseća izgubljeno, uhvaćeno između svoje prošlosti i svoje potencijalne budućnosti.

Strah od nepoznatog i trenuci sumnje u sebe prepliću se sa naletima kreativne radosti dok otkriva i eksperimentiše sa svojim novim veštinama i stilovima dizajna.

Treća faza – Obred inkorporacije

Treća i poslednja faza je post-liminalna faza ili period inkorporacije. U ovoj poslednjoj fazi, konačno prihvatate novo poglavlje svog života i svoje transformisano JA.

Pojavljujete se kao „obnovljeno“ biće, spremno da živite svoj život sasvim drugačije nego ranije.

Sara je u ovoj fazi već započela svoju novu karijeru, aktivno izgrađujući svoje znanje i iskustvo. Svakim danom, njen ponos na svoje novostečene veštine raste, a početni strah i nervoza svakim danom su sve manji.

Zakoračivši sigurnije u svoj novi profesionalni identitet, ona doživljava sve veći osećaj ispunjenosti i radosti. Ona konačno u potpunosti prihvata svoju transformaciju od marketinga do dizajna i pronalazi mir i sreću. 

Opasnosti dugog boravka u liminalnom stanju

U situacijama produžene neizvesnosti, u vidu predugog trajanja druge liminalne faze, kada se predugo nalazite u procesu tranzicije jer se bojite da pustite prošlost i da prihvatite budućnost, postoji rizik da budete zarobljeni u stanju neodlučnosti i konfuzije. 

Za nekoga kao što je Sara, tako velika promena u karijeri bi mogla da je blokira u stanju neodlučnosti, što bi dovelo do produženog perioda neizvesnosti koje prate dodatna anksioznost i osećaj izgubljenosti. 

Sumnje i strahovi je mogu držati fiksiranu za prošlost, navodeći je da stalno preispituje svoju odluku i da time ometa prelazak u novu karijeru. 

Ovi unutrašnji sukobi bi je mogli privući prema jednostavnijim, ali manje zadovoljavajućim opcijama, ili zamagliti njeno rasuđivanje, čineći je podložnom pogrešnim savetima i „trulim“ kompromisima.  

Kada ste u procesu tranzicije bilo koje vrste, bitno je da znate da predugo zadržavanje u tom prelaznom stanju može omesti vaš rast, tako da je ključno da odlučno krenete napred.

Fokusirajte se na kretanje kroz sve tri liminalne faze svesno, sa verom u proces i sa ciljem da izbegnete produženu neizvesnost. Razumevanje poruka koje vam šalje vaše nesvesno u vidu snova ili učenje iz iskustva drugih koji su bili u sličnim situacijama može biti veoma korisno u ovim izazovnim vremenima.

Iako liminalna stanja po pravilu prate neizvesnost, nelagoda i anksioznost, važno je da verujete u proces jer u pozadini ovih transformativnih perioda vašeg života nalaze se moćni arhetipovi koji oblikuju vaš život na dubljem nivou.

Prihvatanje liminalnosti 

Nadamo se da ste do sada prepoznali da su, iako izazovna, liminalna stanja ključni katalizatori za vaš lični rast i transformaciju.

U potpunosti prihvatajući ove prelazne periode, činite više od samo prilagođavanja – vi tada evoluirate. U ovim periodima vi stičete životnu energiju, postajete mudriji, jači i usklađeniji sa samim sobom.

Istinska lepota vašeg putovanja kroz liminalna stanja je u prelasku sa zastarele verzije sebe u novu verziju vas koja otključava vaš najveći potencijal.

Otkrijte skriveni deo psihe

Naša Mindberg aplikacija nudi jedinstveni test ličnosti koji baca svetlo na skrivene dubine vaše psihe. Sa našom aplikacijom ćete:

  • Dobiti pristup mapi vaše nesvesne psihe
  • Otkriti skrivena značenja svojih snova
  • Saznati više o svrsi vaših odnosa
  • Pronaći dnevne i godišnje smernice za život
  • Doći do rešenja za izazovne situacije
Share this post:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *